ระบบจองห้อง-จองรถ
ข้อมูลห้อง-รถ

ท่าพระจันทร์

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม 60 ปี 2 18
2. ห้องประชุม 60 ปี 3 8
3. ห้องประชุมชั้น 4 (ใหม่) 10
4. ห้องประชุมชั้น 5 (ย่อย) 8
5. ห้องประชุมชั้น 5 (ริมน้ำ) 8
6. ห้องประชุมชั้น 5 (ใหญ่) 70
7. ห้องบรรยาย 101 120
8. ห้องบรรยาย 201 60
9. ห้องบรรยาย 202 120
10. ห้องบรรยาย 203 50
11. ห้องบรรยาย 204 50
12. ห้องบรรยาย 205 50
13. ห้องบรรยาย 206 110
14. ห้องบรรยาย 207 8
15. ห้องบรรยาย 302 65
16. ห้องบรรยาย 303 65
17. ห้องบรรยาย 304 65
18. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 38
19. ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 50-80
20. รถตู้ ฮค 7723 (ท่าพระจันทร์) 10
21. ห้องสื่อบรรยาย 302 (Offline) -
22. ห้องสื่อบรรยาย 303 (Online) -
23. ห้องสื่อบรรยาย 304 (Offline) -
24. Eikon-Datastream1 -
25. Eikon-Datastream2 -
26. คอมมอนรูม ชั้น 1

รังสิต

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย) 80
2. ห้องประชุม ศ.429Y 15
3. ห้องประชุม ศ.430Y 15
4. ห้องประชุม ศ.431Y 15
5. ห้องประชุมชั้น 1-Y 10
6. ห้องรับรองชั้น 3-Y 8
7. ห้องบรรยาย ศ.229Y 30
8. ห้องบรรยาย ศ.230Y 30
9. ห้องบรรยาย ศ.231Y 30
10. ห้องบรรยาย ศ.234Y 50
11. ห้องบรรยาย ศ.235Y 50
12. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Y) 60
13. ห้องจัดเลี้ยง ศ.425Y 50-80
14. รถกระบะ 1ฒต 7716 (รังสิต) 3
15. รถตู้ ฮพ 8682 (รังสิต) 10
16. รถตู้เช่า ฮฐ 4415 (รังสิต) 10
17. ห้องสื่อบรรยาย 230Y (Offline/Online) -
18. ห้องสื่อบรรยาย 231Y (Offline/Online) -
19. คอมมอนรูม ชั้น 1 (Y)
20. ห้องประชุม วจ.203 20
21. ห้องประชุม วจ.218 14
22. ห้องประชุม วจ.219 14
23. ห้องบรรยาย วจ.206 156
24. ห้องบรรยาย วจ.207 65
25. ห้องบรรยาย วจ.212 100
26. ห้องบรรยาย วจ.215 67
27. ห้องบรรยาย วจ.216 61
28. ห้องบรรยาย วจ.217 61
29. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (วจ.) 30
30. คอมมอนรูม ชั้น 1 (วจ.)