ระบบจองห้อง-จองรถ
ข้อมูลห้อง-รถ

ท่าพระจันทร์

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม 60 ปี 2 18
2. ห้องประชุม 60 ปี 3 8
3. ห้องประชุมชั้น 4 (ใหม่) 10
4. ห้องประชุมชั้น 5 (ย่อย) 8
5. ห้องประชุมชั้น 5 (ริมน้ำ) 8
6. ห้องประชุมชั้น 5 (ใหญ่) 70
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ / VDI Class 25
8. ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 50-80
9. รถตู้ ฮค 7723 (ท่าพระจันทร์) 10
10. ห้องบรรยาย 101 110
11. ห้องบรรยาย 202 120
12. ห้องบรรยาย 203 50
13. ห้องบรรยาย 204 50
14. ห้องบรรยาย 205 50
15. ห้องบรรยาย 206 110
16. ห้องบรรยาย 302 65
17. ห้องบรรยาย 303 65
18. ห้องบรรยาย 304 65
19. Eikon-Datastream1 -
20. ห้อง 201 - Data Science Room -
21. คอมมอนรูม ชั้น 1

รังสิต

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย) 80
2. ห้องประชุม ศ.429Y 15
3. ห้องประชุม ศ.430Y 15
4. ห้องประชุม ศ.431Y 15
5. ห้องประชุมชั้น 1-Y 10
6. ห้องรับรองชั้น 3-Y 8
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 60
8. ห้องจัดเลี้ยง ศ.425Y 50-80
9. รถกระบะ 1ฒต 7716 (รังสิต) 3
10. รถตู้ ฮพ 8682 (รังสิต) 10
11. รถตู้เช่า ฮฐ 4415 (รังสิต) 10
12. ห้องบรรยาย 229Y 30
13. ห้องบรรยาย 230Y 30
14. ห้องบรรยาย 231Y 30
15. ห้องบรรยาย 234Y 50
16. ห้องบรรยาย 235Y 50
17. คอมมอนรูม ชั้น 1 (Y)
18. ห้องประชุม วจ.203 20
19. ห้องประชุม วจ.218 14
20. ห้องประชุม วจ.219 14
21. ห้องบรรยาย วจ.206 156
22. ห้องบรรยาย วจ.207 65
23. ห้องบรรยาย วจ.212 100
24. ห้องบรรยาย วจ.215 67
25. ห้องบรรยาย วจ.216 61
26. ห้องบรรยาย วจ.217 61
27. คอมมอนรูม ชั้น 1 (วจ.)