ระบบจองห้อง-จองรถ
ข้อมูลห้อง-รถ

ท่าพระจันทร์

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม 60 ปี 2 18
2. ห้องประชุม 60 ปี 3 8
3. ห้องประชุมชั้น 4 (ใหม่) 10
4. ห้องประชุมชั้น 5 (ย่อย) 8
5. ห้องประชุมชั้น 5 (ริมน้ำ) 8
6. ห้องประชุมชั้น 5 (ใหญ่) 70
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (T, เว้นระยะห่าง) 25
8. ห้องจัดเลี้ยงชั้น 3 50-80
9. รถตู้ ฮค 7723 (ท่าพระจันทร์) 10
10. ห้องบรรยาย 101 (เว้นระยะห่าง) 55
11. ห้องบรรยาย 202 (เว้นระยะห่าง) 42
12. ห้องบรรยาย 203 (เว้นระยะห่าง) 18
13. ห้องบรรยาย 204 (เว้นระยะห่าง) 28
14. ห้องบรรยาย 205 (เว้นระยะห่าง) 24
15. ห้องบรรยาย 206 (เว้นระยะห่าง) 51
16. ห้องบรรยาย 302 (เว้นระยะห่าง) 36
17. ห้องบรรยาย 303 (เว้นระยะห่าง) 36
18. ห้องบรรยาย 304 (เว้นระยะห่าง) 35
19. Eikon-Datastream1 -
20. คอมมอนรูม ชั้น 1

รังสิต

# ชื่อห้อง-รถ จำนวนรองรับ
1. ห้องประชุม ศ.424Y (อ.ป๋วย) 80
2. ห้องประชุม ศ.429Y 15
3. ห้องประชุม ศ.430Y 15
4. ห้องประชุม ศ.431Y 15
5. ห้องประชุมชั้น 1-Y 10
6. ห้องรับรองชั้น 3-Y 8
7. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Y, เว้นระยะห่าง) 47
8. ห้องจัดเลี้ยง ศ.425Y 50-80
9. รถกระบะ 1ฒต 7716 (รังสิต) 3
10. รถตู้ ฮพ 8682 (รังสิต) 10
11. รถตู้เช่า ฮฐ 4415 (รังสิต) 10
12. ห้องบรรยาย 229Y (เว้นระยะห่าง) 15
13. ห้องบรรยาย 230Y (เว้นระยะห่าง) 15
14. ห้องบรรยาย 231Y (เว้นระยะห่าง) 15
15. ห้องบรรยาย 234Y (เว้นระยะห่าง) 25
16. ห้องบรรยาย 235Y (เว้นระยะห่าง) 25
17. คอมมอนรูม ชั้น 1 (Y)
18. ห้องประชุม วจ.203 20
19. ห้องประชุม วจ.218 14
20. ห้องประชุม วจ.219 14
21. ห้องบรรยาย วจ.206 (เว้นระยะห่าง) 78
22. ห้องบรรยาย วจ.207 (เว้นระยะห่าง) 33
23. ห้องบรรยาย วจ.212 (เว้นระยะห่าง) 50
24. ห้องบรรยาย วจ.215 (เว้นระยะห่าง) 34
25. ห้องบรรยาย วจ.216 (เว้นระยะห่าง) 31
26. ห้องบรรยาย วจ.217 (เว้นระยะห่าง) 31
27. คอมมอนรูม ชั้น 1 (วจ.)