ระบบจองห้อง-จองรถ
คู่มือการใช้งาน
เอกสารคู่มือการใช้งาน
วิดีโอตัวอย่างการใช้งาน
1. การเข้าใช้งาน และหน้าจอระบบจองห้อง-จองรถ
2. การลงชื่อเข้าใช้งาน (Sign-in) และรายละเอียดลิงก์ระบบจองห้อง-จองรถ
3. การจอง แบบที่ 1
4. การจอง แบบที่ 2 (ค้นหาห้องที่ว่าง)
5. การจองห้องประชุม การประชุมทางไกล (Teleconference) และห้องบรรยายกรณีเกิดซ้ำ
6. ข้อมูลการจอง และการยกเลิกการจอง